Մեր Մասին

Ուրիշ ամէն արուեստագիտական արտայայտութենէ աւելի երաժշտութիւնը ձիրքը ունի ոգեկոչելու անբացատրելին: Իր շրջանակը տիեզերական է, իր հորիզոնները անսահման: Իր հրապոյրի մթնոլորտը կը գտնէ մեր սրտի ճամբան եւ այն թաքուն ծալքերը, ուր կը քնանան մեր վիշտերն ու մտահոգութիւնները:

Երաժշտութիւնը բոլոր արուեստներուն ամենէն գեղեցիկը, վսեմը, մարդկային սրտին ու զգացումներուն ամենէն աւելի խօսողն ու մօտիկն է: Ան իր մէջ կը պարունակէ բոլոր միւս արուեստներուն գլխաւոր եւ հիմնական սկզբունքները:

Երբ հայերէն երգերը կը լսենք, պէտք է գիտնանք, որ անոնցմէ իւրաքանչիւրը Հայ Գրականութեան գանձարանին մէջ դրուելիք գոհարներ են, եւ հետեւաբար նոյնքա՛ն կարեւոր են՝ ինչքան եղանակը, որովհետեւ բառ ու երաժշտութիւն իրար հետ խառնուելով է որ կը ստեղծուի երգը:

Առ այդ, մեր նպատակն է այս կայքի աշխատութեամբ.-

Ա.

Անմահացնել ու մասամբ «կորուստէ» փրկել քիչ քիչ մոռցուող եւ կամ յառաջիկային մոռացութեան դատապարտուելիք երգերը:

Բ.

Հայ ժողովուրդի զաւակներուն կարելիութիւն տալ որպէսզի իրենց նախասիրած եւ կամ փնտռած երգին բառերը յաջողութեամբ ձեռք ձգեն:

Գ.

Հայ երաժիշտներուն, ուսուցիչներուն, աշակերտներուն ինչպէս նաեւ երգողներուն համար ստեղծել հարթակ՝ ուր անոնք կարենան դիւրաւ ձեռք բերել երգերու բառեր, ձայնանիշեր եւ ձայնագրութիւններ:

Դ.

Սփիւռքի տարածքին ապրող հայերուն փնտռտուքի գործը դիւրացնել, նկատի ունենալով որ սփիւռքեան պայմաններուն ամէն տեղ չէ որ հայկական մատենադարան կամ գրադարան կը գտնուի:

Յոյսով ենք, որ այս աշխատութիւնը հասնի իր նպատակին ու կամաւորներու համագործակցութեամբ աւելիով ընդարձակենք մեր սահմանները, մի՛շտ հայ մշակոյթը վառ պահելու հաստատակամութեամբ:

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ