ԱԹՈՌ ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ

ԱԹՈՌ ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ


Աթոռ քրովբէական երեւեալ այսօր սիմէոն. զաստուածորդին ի գիրկըս իւր բարձեալ մարմնով, զոր զօրք երկնից ի բարձունըս հանապազ մեծացուցանեն։

Հոգւովըն գոչէր, ցընծայր ալեօքըն ծերունին ասելով, սա է թագաւորն անմահ, զոր զօրք երկնից ի բարձունըս հանապազ մեծացուցանեն։

Արտասուելով աղերսէր, արձակեա զիս ի խաղաղութիւն անարատ ծընողի քո բարեխօսութեամբ, զոր զօրք երկնից ի բարձունըս հանապազ մեծացուցանեն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ