ԱՄԵՆ ՍԱԶԻ

ԱՄԵՆ ՍԱԶԻ


Ամեն սազի մեչըն գոված դուն թամամ տա՛սն իս, քամանչա՛,

Նաքազ մարթն քիզ չի տեսնի, դուն նըրա պա՛սն իս, քամանչա՛,

Ղա՚ստ արա' է՛լ լավ օրերու էդիվըն հասնիս, քամանչա՛.

Քիզ ինձնից ո վ կանա խըլի, աշուղի բա՛սն իս, քամանչա՛:

Անգաճըտ էրծաթեն պիտի, գըլուխըտ ջավահիր քարած,

Կութըտ շիրմայեմեն պիտի, փուրըտ սադափով նաղշ արած,

Սիմըտ օսկեն քաշած պիտի, էրկաթըտ փանջարա արած.

Օչով ղիմեթըտ չի գիդի-լալ ու ալմասն իս, քամանչա՛:

Ճիպուտըտ վարաղնած պիտի' թահր ունենա հազար ռանգով.

Ձարըտ ռաշի կուդեն պիտի, վուր դուն խոսիս քաղցըր հանգով.

Շատին զարթուն կու լուսացնիս, շատին կու քընեցնիս բանգով'

Անուշահամ գինով լիքըն դուն օսկե թասն իս, քամանչա՛:

Ածողիտ էրկու կու շինիս. առաչ չայի, ղափա գուզիս,

Կու մեձըրվիս այվընումըն, պարապ վախտի րափա գուզիս,

Յիփ վեր գու քաս՝ մեջլիսումըն քաղցըր զող ու սափա գուզիս.

Բոլորքըտ գոզալնիր շարած մեջլիսի կեսն իս, քամանչա՛:

Շատ տըխուր սիրտ կու խնդացնիս, կու կըտրիս հիվընդի դողըն.

Յիփ քաղցըր ձայնըտ վիր կոնիս, բաց կուլի հիդըտ խաղողըն.

Խալդին էս իլթիմազն արա' ասին. «ապրի քու ածողըն».

Քանի սաղ է Սայաթ - Նովեն, շա՛տ բան կու տեսնիս, քամանչա՛:

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ