ԱՆԿԱՆԻՄՔ ԱՌԱՋԻ ՔՈ ԱՍՏ

ԱՆԿԱՆԻՄՔ ԱՌԱՋԻ ՔՈ ԱՍՏ


Անկանիմք առաջի քո աստուածածին. եւ աղաչեմք զանարատ ըզկոյսդ։

Բարեխօսեա վասն անձանց մերոց. եւ աղաչեա ըզմիածին որդին։

Փըրկել ըզմեզ ի փորձութենէ, եւ յամենայն վըտանգից մերոց։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ