ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆՑՆ

ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆՑՆ


Երկնային զօրութեանցըն զինուուրութիւնքըն քեզ երեքսըրբենիդ կան յանդադար փառաբանութեան։

Առաքելոց եւ մարգարէիցըն դասք փառաբանեն ասելով. փառք վերածագողիդ ըզլոյս։

Եւ մեք հանդիսակից ընդ նոսին, փոխարկեալք ընդ վերին զօրսըն գոչելով ասասցուք. փառք ի բարձունս աստուծոյ։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ