ԶԱՆՃԱՌԴ ՔՈ ՔՐԻՍՏՈՍ

ԶԱՆՃԱՌԴ ՔՈ ՔՐԻՍՏՈՍ


Զանճառըդ քո քրիստոս փառաւորեմք ըզմարդանալդ, ի գըլխոց լերանց հրատարակեմք ըզքո քաջութիւնդ, քանզի հարեր ըզպատերազմ եկեալդ ի փըրկութիւն մեզ։

Զյաղթողըդ քո քրիստոս գովեմք ըզզօրութիւնդ. քանզի վանեցեր զընդդիմ ամարտ թըշնամին. եւ դարձուցեր ըզգերութիւն, եկեալդ ի փըրկութիւն մեզ։

Բըղխեսցէ երկիր զողորմութիւն եւ նորացուսցէ զօրհնութիւն. քանզի աստուած ծնընդեամբ ի միշտ կուսէն ի փըրկութիւն մեզ յայտնեցաւ, աւերեաց ըզդըժոխս։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ