ԶՀՐԱՇԱԼԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԶՀՐԱՇԱԼԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


Զհրաշալի խորհուրդ տնօրէնութեան քո տէր ցուցանելով մարգարէին ի փոր կիտին լինել զերիս տիւս եւ զերիս գիշերս պահելով ի խաղաղութեան։

Համագոյից հաստիչ գոլով խոնարհեցար յերկնից եւ խաչեցար կամաւ հօր վասըն մեր. թաղելով ի սիրտ երկրի զերիս տիւս եւ զերիս գիշերս պահելով ի խաղաղութեան։

Այլ մեք ձայնիւ վերնոց փառաւորեսցուք ըզքեզ քրիստոս, որ համագոյդ ես հօր եւ սուրբ հոգւոյն. զի միաբանեսցես զեկեղեցի քո սուրբ պահելով ի խաղաղութեան։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ