ԸՆԴ ԶՈՒԱՐԹՈՒՆՍ ԵՐԿՆԻՑ ՕՐՀՆԵՑԷՔ

ԸՆԴ ԶՈՒԱՐԹՈՒՆՍ ԵՐԿՆԻՑ ՕՐՀՆԵՑԷՔ


Ընդ զըւարթունս երկնից օրհնեցէք ըզնըստեալն ի յաթոռ փառաց. զի հանգուսցէ ըզնընջեցեալ ծառայս իւր յաւիտենից ի միւսանգամ փառաց իւրոյ գալըստեանն։

Ընդ սերովբէիցըն սըրբասաց ձայնիւ գովեցէք զորդին միածին. զի հանգուսցէ ըզնընջեցեալ ծառայս իւր յաւիտենից ի միւսանգամ փառաց իւրոյ գալըստեանն։

Ընդ քերովբէիցըն փառաբանութեանց բարեբանեցէք զհոգին ճըշմարիտ. Զի հանգուսցէ ըզնընջեցեալ ծառայս իւր յաւիտենից ի միւսանգամ փառաց իւրոյ գալըստեանն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ