ԼԵԱՌՆ ՎԻՄԱԾԻՆ ԱՂԲԻՒՐ

ԼԵԱՌՆ ՎԻՄԱԾԻՆ ԱՂԲԻՒՐ


Լեառըն վիմածին աղբիւր յորդառատ. բարունակ ծաղկեալ այգի վայելուչ սրովբէ հողեղէն, րաբունւոյ բանին տուն տնօրէնութեան, տաղաւար հոգւոյն. առ ծընեալն ի քէն միշտ բարեխօսեա անդադար հայցմամբ շնորհել զթողութիւն մեր նընջեցելոցն։

Փափկութեան դրախտին բացող բանալի, քրիստոսի բարձող նըմանող երկնից, սափոր ոսկեղէն լի մանանայիւ, գաւազան ծաղկեալ յարմատոյն յեսսեայ տաճար լուսոյ մայր. առ ծընեալն ի քէն միշտ բարեխօսեա անդադար հայցմամբ շնորհել զթողութիւն մեր նընջեցելոցն։

Ցօղ քաղցրածաւալ ցանկալի զուարթնոցն, նիւթեղէն սրովբէ գեղ մարգարտափայլ, հիմն եկեղեցւոյ, մաքուր աղաւնի, ամպ հովանաւոր սուրբ կոյս մարիամ. առ ծընեալն ի քէն միշտ բարեխօսեա անդադար հայցմամբ շնորհել զթողութիւն մեր նընջեցելոցն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ