ԽԱՍ ԴԱՇՏԵՐՈՒՄ

ԽԱՍ ԴԱՇՏԵՐՈՒՄ


Խաս դաշտերում, խաս զարթերով խաս ալ ձի,

Թափվում է խաս, վուտքերեն խաս, խողըն խաս,

Խաս նազանին, խաս նստել է խաս բարձին,

Թամքը խաս է, սարքը խաս, նստողըն խաս:

Խաս աշխարում խաս տեղ գթնիմ, խաս մընամ.

Խաս սրտիս մեչ խաս հուր-կըրակ, խաս ալամ.

Խաս գըրել է խաս գուլիստան, խաս ղալամ,

Էրկու լյուն խաս, այիփը խաս, տողըն խաս:

Խաս աշխարում խաս լավութին, խաս փափագ,

Խաս քրտինքով խաս գթնըվիր խաս վաստակ.

Խաս եռում է խաս անկըրակ խաս կաթսան.

Ջուրըն խաս է, ախպուրըն խաս, եղըն խաս:

Խաս յարի հիդ խաս ապրեինք խաս օրիր,

Խաս նազանին խաս հաքիլ է խաս շորիր,

Խաս հյուրընկալ, խաս ծառանիր, խաս հյուրիր,

Կուլկուլեն խաս, սեղանըն խաս, սաղին խաս:

Խաս ժամանակ խաս բանքիրըն խաս գրվեց,

Խաս ճակտիցըն խաս քրտինքըն խաս թափվեց.

Խաս արարչեն խաս պատկիրըն խաս տրվեց,

Սայաթին խաս, Նովային խաս, ցեղըն խաս:

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ