ԽՆԴՐԵՄՔ Ի ՔԷՆ ԲԱՐԵՐԱՐ

ԽՆԴՐԵՄՔ Ի ՔԷՆ ԲԱՐԵՐԱՐ


Խընդրեմք ի քէն բարերար, ողորմեա անձանց մերոց։

Վասըն սըրբոց քոց մարտիրոսաց, տէր ընկալ զաղաչանըս մեր։

Որ գըթածդ ես յամենայնի, տէր կեցո զանձինըս մեր։

Սուրբ ես տէր զօրութեանց բընակեալդ ի լոյս յանմատոյց. Ճըգնութեամբ սըրբոց քոց լուր տէր եւ ողորմեա։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ