ՅԱՐԵԱՒ ՏԷՐՆ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆԷՆ

ՅԱՐԵԱՒ ՏԷՐՆ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆԷՆ


Յարեաւ տէրն ի գերեզմանէն։

Ընդ յառնել փըրկչին մերոյ երկիր շարժեցաւ, վէմըք պատառեցան։

Ճառագայթեալ լոյսն ի վերայ վիմին, զարհուրեցոյց ըզպահապանսն առ դրանըն գերեզմանին։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ