ՅՈՅՍ ԻՄ Ի ՄԱՆԿՈՒԹԵՆԷ

ՅՈՅՍ ԻՄ Ի ՄԱՆԿՈՒԹԵՆԷ


Յոյս իմ ի մանկութենէ իմմէ. մի թողուր զիս տէր աստըւած իմ։

Յոյս իմ ի ժամանակի ծերութեան իմոյ. մի թողուր զիս տէր աստըւած իմ։

Յոյս իմ ի միւսանգամ գալըստեանըն քո. մի անտես առներ զիս տէր աստըւած իմ։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ