ՈՐ ԶԾԱԾԿԵԱԼ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԵՆԱՑ

ՈՐ ԶԾԱԾԿԵԱԼ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԵՆԱՑ


Որ ըզծածկեալ խորհուրդ կենաց տնօրէնութեանըդ քո քրիստոս, ընդհանուր ազգի մարդկան յայտնեցեր մարգարէիւք ըզծագումըն լուսոյ արեգականդ արդարութեան։

Որք ուսուցին իսրայելի երկըրպագել քում տէրութեանդ. եւ յայտնի քարոզեցին ըզփըրկութիւն հեթանոսաց, եթէ գայ մեսիա թագաւոր իսրայելի։

Որք տաճարի նըմանութեամμ ցուցին զարգանդ սուրμ կուսին, ուստի տուեալ եղեւ մեզ հաց կենաց անմահութեան. զոր օրհնեն անդադար երկնային զինուորութիւնքն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ