ՈՐ Ի ՎԵՐԱՅ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ

ՈՐ Ի ՎԵՐԱՅ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ


Որ ի վերայ քերովբէից նըստեալ հանգչիս բանդ աստըւած, այսօր հրաշափառ պարգեւօք ցուցեր ծնընդեամբ ի յաննայէ աթոռ փառաց յերկրի զսուրբըն մարիամ. օրհնեալ տէր աստըւած հարցըն մերոց։

Որ ի լերինըն քորեբայ փայլատակեալ հուրդ աստուածային. հողմով եւ շարժմամբ յայտնեալ ի պակուցումըն սուրբ մարգարէին. այսօր գթութեամբ եւ ողորմութեամբ յարմարեցեր տեղի իջման անճառելի խոնարհութեամբ ի յօդ հանդարտ զօրինակեալըն մարիամ. օրհնեալ տէր աստըւած հարցըն մերոց։

Որ ի կանուխ ժամանակաց ստորագրեցեր զտնօրէնութեան քո ըզտեղի. տաճար եւ քաղաք շինեալ բարձող անուանըդ քում բարձրելոյ. այսօր ստուգապէս յայտնեալ ցուցաւ բնակարան աստուածութեան քո սուրբ կոյսըն մարիամ. օրհնեալ տէր աստըւած հարցըն մերոց։

Օրհնեցէք ամենայն գործըք տեառն ըզտէր օրհնեցէք բարձր արարէք ըզծընեալն այսօր ըզմայր մաքուր բանին ըզմիշտ կոյսն։

Որ ի զօրաց հոգեղինաց երգաբանի սըրբուհին. ըզծընեալն այսօր օրինօք բնութեան զմայրն աստուծոյ բանին ի վեր քան ըզբնութիւնս. բարձր արարէք ըզծընեալն այսօր ըզմայր մաքուր բանին ըզմիշտ կոյսն։

Որ ի դասուց մարգարէից եւ յերջանիկ առաքելոցն օրհնաբանեալ տիրուհին. ըզլուծիչ երկանցն եւայի, ըզմայրըն կենաց ծընեալ այսօր ի յաննայէ. Բարձր արարէք ըզծընեալն այսօր ըզմայր մաքուր բանին ըզմիշտ կոյսն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ