ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀՐԵՇՏԱԿՆ ՏԵԱՌՆ

ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀՐԵՇՏԱԿՆ ՏԵԱՌՆ


Սքանչելի հրեշտակըն տեառն ցընծութեամբ իջեալ ի գերեզմանըն հարկանէր փող յարութեանըն տեառն։

Ի հարկանել փողոյն պահապանքըն զարհուրեցան եւ եղեն ի յահէն որպէս մեռեալ։

Ձայն եղեւ ի հրեշտակէն բարբառ եղեւ ուրախութեան տէր յարեաւ. Փառք յարութեանըն տեառն։

Դրօքըն փակելովք երեւեալ յիսուս աշակերտացն եւ ասէր. Խաղաղութիւն ընդ ձեզ։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ